PAS

Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Akhir Semester ( PAS )  SD Negeri 1 Selobanteng,dari Kelas 1 sampai Kelas 6 Tahun Pelajaran 2022/2023 Semester Ganjil