Rapat internal Sekolah

Rapat  Dewan Guru SD Negeri 1 Selobanteng, persiapan Pelaksanaan kegiatan Ulangan Tengah Semester  Tahun Pelajaran  2021/2022