pelaksanaan US kelas 6 Tahun Pelajaran 2022/2023

Pelaksanaan Ujian Sekolah ( US ) Kelas 6 SD Negeri 1 Selobanteng Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan jumlah peserta 21 Siswa.,Kegiatan rutin yang di laksanakan setiap Setahun sekali,